ประโยชน์ ของ เครื่อง ผสม เลเซอร์ พลังงาน สูง

February 2, 2024

ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตหลายรายการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแปรรูป เครื่องปั่นเลเซอร์สามารถปั่นแผ่นเหล็กหนาหลายมิลลิเมตรและการเชื่อมคล้ายกับการเชื่อมขั้วอิเล็กตรอนแสดงถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของพลังงานสูงเครื่องเชื่อมเลเซอร์ดังนั้นความต้องการสําหรับความยากลําบากในการใช้งานของการปั่นเลเซอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้, เรามักจะนวัตกรรมเทคโนโลยีการปั่นและให้เครื่องปั่นเลเซอร์ใหม่หลายชนิด.มันเป็นสภาพแวดล้อมนี้ที่พลังงานสูงอุปกรณ์ปั่นเลเซอร์จะยึดตลาด

ข้อดีของเครื่องเชื่อมเลเซอร์พลังงานสูง

การออกแบบเครื่องปรับความหนาแบบนานาชาติใหม่ เทคโนโลยีนําเข้า การออกแบบเครื่องปรับความหนาแบบรวมที่มีประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าแสงที่สูงขึ้นการออกแบบของหลุมเต็มการเย็นท้องถิ่นและการรักษาการทําความสะอาดสื่อการเย็นสามารถยืดอายุของเลเซอร์; การออกแบบการบํารุงรักษาทั่วไป, การเปลี่ยนแสงโดยไม่หมับ, และการบํารุงรักษาประจําวันง่ายกว่า

การออกแบบระบบ, การออกแบบแบ่งและโครงสร้างแบบโมดูลสามารถนําไปใช้ได้ในการผสมผสานการใช้งานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ; การออกแบบแบบมนุษย์, จัดจอ LCD, การทํางานปุ่มกลาง, การทํางานง่ายกว่า;ให้บริการทางอุตสาหกรรม, และให้บริการหลากหลายเครื่องติดตั้งและวิธีควบคุมอุตสาหกรรมที่成熟และพิเศษ, ซึ่งสะดวกต่อการใช้; มันสามารถนําไปผสมผสานกับการผลิตสายการประกอบและมีการใช้งานที่แข็งแรง;มันสามารถรวมกับกล่องกันอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการการปั่นของผลิตภัณฑ์พิเศษ; ติดตามมาตรฐานความปลอดภัยการใช้เลเซอร์สากลและมาตรฐานความปลอดภัยไฟฟ้าแรงสูง

พลังงานสูงเครื่องปั่นเลเซอร์ใช้แกลวานโเมตรสแกนความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ควบคุมอุตสาหกรรมคุณภาพสูง และโปรแกรมแปรรูปกราฟฟิกมืออาชีพมันสามารถปั๊มจุดใด ๆ ภายในช่วงการสแกนโดยไม่ต้องย้ายชิ้นงานอย่างรวดเร็วและแม่นยําซึ่งเร็วกว่า 5 เท่าของความเร็วการปั่นแบบดั้งเดิมการบริโภคเวลาถูกลดลงอย่างมากโดยการแทนการเคลื่อนไหวของชิ้นงานหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มเลนส์การปั่นด้วยการเคลื่อนไหวเลนส์การสแกน. เลนส์แกลวานโเมตรเปลี่ยนแสงเลเซอร์ระหว่างจุดผสมในเลนส์สแกนอย่างรวดเร็วมากกว่าจํานวนของจุดปั๊มบนชิ้นงานโดยเทคโนโลยีนี้ สามารถลดเวลาการปั่นได้ถึง 60%สถานที่ทํางานกลุ่มกระจกสแกนสามารถแทนที่หลายสถานที่ทํางานการปั่นแบบดั้งเดิม. ให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพการปั่นที่สูงขึ้น ความยืดหยุ่นมากขึ้นและเศรษฐกิจที่ดีกว่า

เมื่อเทียบกับวิธีประเพณี เครื่องปั่นเลเซอร์แรงสูงแทนโต๊ะทํางานสองมิติด้วยเลนส์สแกนที่เคลื่อนที่เร็วซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการผสมและลดผลกระทบของการทํางานของเลเซอร์ต่อคุณสมบัติของวัสดุด้วยโปรแกรมมืออาชีพที่มีฟังก์ชันการประมวลผลกราฟฟิกที่แข็งแกร่ง การปั่นหลายจุดทันทีที่ควบคุมโดยโปรแกรมระบบเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบที่มั่นคง สร้างเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมมันทําให้ลูกค้าได้รับประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายต่ํากว่า และการบูรณาการระบบที่สมบูรณ์แบบกว่าในกระบวนการการใช้งาน ซึ่งนําผลิตภัณฑ์ความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นแน่นอน, เครื่องปั่นพลังงานสูงมีข้อดีมากมาย แต่ยังมีปัญหาในการติดตั้งและการจัดสรรสายเชื่อมไฟเบอร์ออฟติกความผิดตรงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ในสภาพการปั่น, แม้แต่ช่องว่างการประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อาจนําไปสู่ความบกพร่อง เช่น การเชื่อมต่อรังสีเลเซอร์ที่ไม่เพียงพอ.นวัตกรรมและปรับปรุง.